Voľné pracovné miesta

V súčasnosti neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.

Sociálny pracovník v rámci NP DEI III, termín na predloženie žiadosti: do 21.2.2023.

Psychológ CDR, termín na predloženie žiadosti: do 28.02.2023